Clustervoorziening Vught

De multifunctionele clustervoorziening Vught Noord biedt onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, de turnafdeling van Sportvereniging Prins Hendrik en Stichting Jeugd Aktief. 

Het gebouw staat ook bekend als een brede school met sporthal. TenW in Den Haag maakte het ontwerp en Bouwbedrijf Van Grootheest realiseerde de bouw van het project. Het nieuwe gebouw in het Stadhouderspark heeft een bijzondere uitstraling. De sfeer sluit aan op de belevingswereld en de schaal van het jonge kind. Clustervoorziening Vught Noord voldoet aan het programma van eisen van Frisse Scholen. Het gebouw staat te boek als zeer duurzaam, qua installatietechniek  onder andere door het toepassen van ongeveer 700 zonnepanelen op de daken. Het beton in het dak zorgt voor massa en heeft een warmteregulerend effect. Het totaalplaatje klopt aan alle kanten. 

 

Cluster
Cluster1
Cluster22
Cluster10
Cluster11
Cluster22
Cluster3