Zorgsystemen

Ouderen willen steeds langer thuis blijven wonen. En daarmee groeit hun wens naar meer veiligheid en comfort in huis. Mantelzorgers en thuiszorginstellingen kunnen die zorg op maat leveren. Meestal is het dan wel nodig om de woning aan te passen en te voorzien van hulpmiddelen die bewoner en zorgverlener ondersteunen.

Van de Blaak Technische Installaties biedt oplossingen als personenalarmering, huisautomatisering (domotica) en beeldcommunicatie. Met deze hulpmiddelen voelen mensen zich veiliger en prettiger in hun eigen vertrouwde woonomgeving en zijn ze inderdaad in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Instellingen die gehandicapten huisvesten, vragen om specifieke zorgsystemen. Zo moeten verstandelijk of lichamelijk gehandicapte bewoners die niet zelfstandig alarm kunnen slaan, toch hulp kunnen inroepen. Er wordt uitkomst geboden met betrouwbare en flexibele zorgcommunicatiesystemen. Denk aan akoestische alarmsystemen die reageren op het geluidsniveau van een bewoner, personenzoekinstallaties en camerabewaking. Van de Blaak Technische Installaties helpt u met innovatieve oplossingen om de veiligheid van gehandicapte bewoners te optimaliseren.

Ouderen maken in Nederland op steeds latere leeftijd de stap naar een verpleeg- of verzorgingstehuis. Deze bewoners hebben intensieve zorg en verpleging nodig. Meer handen aan het bed is budgettair gezien geen optie. Investeren in kwalitatief hoogwaardige zorgcommunicatie wel. Door de opmars van zorgappartementen neemt die behoefte aan moderne techniek verder toe. Van de Blaak Technische Installaties levert oplossingen waarmee u de zorgverlening op efficiënte wijze kunt ondersteunen.